آموزش اینترنتی تار و سه تار

آموزش اینترنتی تار و سه تار

آموزش تار و سه تار بر روی اینترنت، نخستین بار توسط رضا کلانتری و در سال  1384 آغاز شد.

در آن زمان به دلیل نبود امکانات کافی،  کلاس ها با مشکلاتی زیاد ولی به صورت خوب برگزار می شد.

تعداد زیادی از هنرجویان در شهرهای ایران و خارج از کشور با شرکت در این کلاس ها، توانستند به نوازندگی تار و سه تار بپردازند.

هم اکنون و با وجود امکانات بیشتر، بار دیگر کلاس ها برقرار و هنرجویان مشغول یادگیری تار و سه تار شده اند.

دوم مرداد نود و سه

بارگزاری بیشتر