• كارگاه تحليل رديف موسيقي ايران، رضا کلانتری

  كارگاه تحليل رديف موسيقي ايران، رضا کلانتری

  دپارتمان موسيقي دانشگاه سروش برگزار مي نمايد:
  كارگاه تحليل رديف موسيقي ايران

  مدرس: رضا كلانتري

  بررسی و تحلیل مقام های موسیقی ایران
  دستگاه ها و آوازهای ردیف موسیقی ایران

  گوشه ها و انگاره های ردیف

  ارتباط دستگاه ها و گوشه های ردیف

  پرده گردانی و مرکب نوازی

  بررسی تکنیک های ردیف نوازی

  بررسی تصنیف های قدیمی

  به همراه نمونه های صوتی، تصویری و اجرایی

  ١٠ جلسه 
  شروع دوره: ٦ مرداد ١٣٩٨
  با اعطاء گواهي پايان دوره

  برای ثبت نام با این شماره ها تماس بگیرید

   44489306

  44489312

  www.instagram/rezakalantarimusic

   

  آموزش ردیف ، آموزش دستگاه های موسیقی ایران